• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ด่านตรวจสัตว์ป่าฯสุวรรณภูมิ รับสัตว์ของกลางส่งสัตวแพทย์ดูแล หลังชาวอินเดียขนออกไทย

วันที่ 13 สิงหาคม 2565 นายสธน คงเงิน หัวหน้าด่านตรวจสัตว์ป่าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เปิดเผยว่า เมื่อเวลา 09.30 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์ป่าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้รับการประสานงานจาก เจ้าหน้าที่สายการบิน THAI AIRWAYS บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประจำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แจ้งว่ามีสัตว์ป่ามีชีวิต จำนวน 23 ตัว ถูกส่งกลับมาจากสนามบิน CHENNAI ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG338 โดยถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เวลา 00.45 น.

เจ้าหน้าที่จากด่านตรวจสัตว์ป่าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เจ้าหน้าที่จากด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จึงได้ร่วมกันไปตรวจสอบพบสัตว์ซึ่งยังมีชีวิต จำนวน 23 ตัว ประกอบด้วย ลิง (De Brazza Monkey) จำนวน 1 ตัว งู (King Snake) จำนวน 15 ตัว งู (Ball Python) จำนวน 5 ตัว และเต่ามีชีวิต(Aldabra Tortoise) จำนวน 2 ตัว โดย MR .MOHAMED DHANZIM MISBABUDEEN ผู้โดยสารชาวอินเดีย ได้ลักลอบนำสัตว์ป่า ออกจากประเทศไทย โดยเครื่องบินโดยสาร THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG337 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 17.25 น. และได้ถูกจับกุมที่สนามบิน CHENNI ประเทศอินเดีย

ทั้งนี้การส่งออกสัตว์ป่าดังกล่าว เป็นความผิดตาม พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 มาตรา 23 ฐานส่งออกสัตว์ป่าโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นความผิดตาม พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 มาตรา 31 ฐานนำสัตว์ออกไปนอกราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต และเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2560 มาตรา 242,244 ฐานนำของต้องกำกัดหรือของต้องห้าม ออกไปนอกราชอาณาจักร จึงร่วมกันตรวจยึดของกลางทั้งหมดและมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์ป่าท่าอากศยานสุวรรณภูมิ เป็นผู้ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ของกลางได้นำส่ง กลุ่มงานจัดการสุขภาพสัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า รวมมูลค่าของกลางทั้งหมด ประมาณ 150,000 บาท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด