• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานแห่งชาติฯ ลงนามถวายพระพรชัยมงคล “สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นำคณะผู้บริหารถวายพระพรชัยมงคล และร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีอย่างหาที่สุดมิได้ โดยมี นายทรงธรรม สุขสว่าง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า นางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ นายนรินทร์ ประทวนชัย นายสิทธิชัย เสรีส่งแสง รองอธิบดีอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วม ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 2 อาคารสืบ นาคะเสถียร กรมอุทยานแห่งชาติฯ ทั้งนี้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้เชิญชวน ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ร่วมลงนามถวายพระพรฯ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://wellwishes.royaloffice.th/ ระหว่างวันที่ 7 – 13 สิงหาคม 2565

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด