• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานแห่งชาติฯ ลงนาม MOU สร้างค่านิยมทำบุญด้วยการปลูกต้นไม้ สร้างป่า

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 นางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกันสร้างค่านิยมทำบุญด้วยการปลูกต้นไม้ สร้างป่า ระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ และมูลนิธิปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ โดยมี นายสิทธิชัย เสรีส่งแสง รองอธิบดี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ พล.ร.อ.ประพฤติพร อักษรมัต รองประธานกรรมการมูลนิธิปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้


การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการร่วมสนับสนุนสร้างค่านิยมทำบุญด้วยการปลูกต้นไม้ สร้างป่า เพื่อร่วมกันรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนทุกสาขาอาชีพ ทำบุญด้วยการปลูกต้นไม้ สร้างป่า เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ทั้งในที่ดินของตนเอง ที่สาธารณประโยชน์ หรือพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม ซึ่งต้องเป็นพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้ว โดยมีการดูแลอย่างต่อเนื่องจนต้นไม้เติบใหญ่ เป็นการสร้างพื้นที่สีเขียวให้เพิ่มขึ้น กระจายทั่วประเทศ อีกทั้งเพื่อร่วมกันรณรงค์สร้างทัศนคติเรื่องการปลูกต้นไม้คือการทำบุญ และส่งเสริมให้มีการทำบุญด้วยการปลูกต้นไม้อย่างจริงจังและกว้างขวาง อีกทั้งเพื่อรณรงค์สร้างประเพณีทำบุญด้วยการปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสต่าง ๆ รวมถึงวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติให้เป็นประเพณีนิยม

ทั้งนี้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีหน้าที่ดำเนินการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ ประชาสัมพันธ์และรณรงค์เชิญชวน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และเครือข่าย รวมทั้งประชาชนทั่วไปทำบุญด้วยการปลูกต้นไม้ในโอกาสต่าง ๆ รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กนักเรียนและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ สร้างป่า และสัมผัสเรียนรู้ธรรมชาติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด