• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ เปิดรับฟังความเห็นกำหนดพื้นที่ อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก จังหวัดเชียงราย 

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 นายสมศักดิ์ สกุลวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ เปิดเผยว่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ดำเนินการสำรวจบริเวณพื้นที่เพื่อจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ โดยรวมพื้นที่วนอุทยานน้ำตกขุนกรณ์ วนอุทยานน้ำตกห้วยแก้ว – บ่อน้ำร้อนห้วยหมากเลี่ยม วนอุทยานน้ำตกโป่งพระบาท และพื้นที่บางส่วนของบำาสงวนแห่งชาติ จำนวน 5 แห่ง คือ ป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยบ่อ ป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยนางแล ป่าดอยยาวและป่าดอยพระบาท ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ข้าวต้มและป่าห้วยลึก ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ลาวฝั่งช้ายและป่าแม่กกฝั่งขวา และป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ลาวฝั่งซ้าย

โดยมีเนื้อที่ประมาณ 367,168.53 ไร่ หรือประมาณ 587.47 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมท้องที่ตำบลป้าตึง ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน ตำบลท่าสุด ตำบลแม่ยาว ตำบลห้วยชมภู ตำบลดอยฮาง ตำบลนางแล ตำบลบ้านดู่ ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย ตำบลวาวี ตำบลป่าแดด ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย ตำบลโป่งแพร่ ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย และตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีลักษณะเหมาะสมที่จะกำหนดเป็นอุทยานแห่งชาติลำน้ำกก

อย่างไรก็ตาม ตามระเบียบในการกำหนดพื้นที่บริเวณใดเป็นอุทยานแห่งชาติ การขยายอุทยานแห่งชาติ หรือการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน จะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาดำเนินการ จึงได้เปิดรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้องและประชาชน ในการกำหนดพื้นที่เป็นอุทยานแห่งชาติลำน้ำกก จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 16 – 31 สิงหาคม 2565 ผ่านทางเว็บไซต์ https://portal.dnp.go.th/Content/nationalpark?contentId=29944

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด