• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สดุดีเชิดชูเกียรติ “วีรบุรุษแห่งผืนป่าของไทย” เนื่องในวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก 2565

สัมภาระ อาหาร น้ำ ยา อาวุธประจำกาย และสิ่งของที่จำเป็นสำหรับการเดินลาดตระเวนและดำรงชีพในป่า ถูกบรรจุในเป้สนามบนบ่าของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทุกคนที่พร้อมออกปฏิบัติหน้าที่ ที่พวกเขาภาคภูมิใจที่ได้ทำเพื่อคนไทยทุกคน ป่า เป็นเสมือนบ้านของพวกเขา รากไม้ต่างหมอน เตียงนอนคือผืนดิน มีเสียงธรรมชาติแทนเสียงดนตรี นั่นคือ วิถีชีวิตปกติของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่ากว่าสองหมื่นนาย ที่ทำหน้าที่ดูแลพื้นที่อนุรักษ์ทั่วประเทศกว่าหนึ่งล้านสองแสนไร่

วันที่ 31 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันสำคัญที่กำหนดขึ้น เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดี และสดุดีเชิดชูเกียรติของพวกเขาเหล่านี้ที่เป็นผู้เสียสละ ยอมสละชีพรักษาป่า เพื่อรักษาชีวิตของพวกเราทุกคน โดย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้จัดกิจกรรมวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก ประจำปี 2565 ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี

“พิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิต” คือคำปฏิญาณที่เปล่งออกมาจากหัวใจของพวกเขาทุกคน ในแต่ละปีพี่น้องเจ้าหน้าที่พิทักษ์ ต้องพลีชีพเพื่อรักษาบ้านของพวกเขาคือผืนป่า ปกป้องพี่น้องของพวกเขาคือสัตว์ป่าทุกตัว อันเป็นมรดกอันล้ำค่าของแผ่นดิน ภายหลังพิธีเปิดงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ออกลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART Patrol) ร่วมกับเจ้าหน้าที่เพื่อสำรวจความสมบูรณ์ของผืนป่าเขาใหญ่ และสัมผัสความเป็นอยู่ ความเสี่ยงของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน อีกทั้งยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า อีกด้วย

ทีมข่าว DNPnews กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รายงาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด