• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

“วราวุธ” ชวนส่งกำลังใจให้ “วีรบุรุษแห่งผืนป่าของไทย” วันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก 2565

วันที่ 30 กรกฎาคม 2565 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก (World Ranger Day) ประจำปี 2565 โดยมี นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวรายงาน นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า จากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมกว่า 500 คน ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ.นครนายก
นายรัชฏา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า สมาพันธ์ผู้พิทักษ์ป่าระหว่างประเทศ หรือ International Federation Ranger (IRF) ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2535 เพื่อสนับสนุนการทำงานของผู้พิทักษ์ป่า ต่อมาในปี 2549 ได้มีมติในคราวประชุมพิทักษ์ป่าโลกกำหนดให้วันที่ 31 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก เพื่อเป็นวันรำลึกเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณงาม ความดี ตระหนักถึงความสำคัญของการทำหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่า เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และเป็นความภาคภูมิใจในการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงได้ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรที่เกี่ยวข้องจัดงานวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก (World Ranger Day) ประจำปี 2565 ขึ้น
ด้าน นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า การทำงานในฐานะเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าถือว่าเป็นการทำงานด้วยใจรักและทำด้วยใจเสียสละอย่างแท้จริง ซึ่งในการออกปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวนที่จะต้องผ่านการฝึกฝน ผ่านการทดสอบทักษะอย่างมากมายเพื่อที่จะสามารถดูแลตัวเอง ดูแลเพื่อนพ้องและที่สำคัญต้องดูแลทรัพยากรธรรมชาติ และป้องกันผู้กระทำความผิดกฎหมายที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ป่าของเราตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้การดูแล ช่วยเหลือ ด้านสวัสดิการ และการสนับสนุนยานพาหนะ วัสดุ อุปกรณ์ นำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยในการปฏิบัติงานให้เป็นระบบและมีมาตรฐาน ซึ่งการใช้ระบบลาดตะเวนเชิงคุณภาพ หรือ SMART Patrol จะทำให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นเหมือนนักวิจัย เก็บภาพและนำข้อมูลต่าง ๆ มาวิเคราะห์ ต้องแบกสัมภาระ แบกอุปกรณ์ต่าง ๆ เข้าไปในป่า ซึ่งความทุ่มเทเหล่านี้สะท้อนออกมาในรูปแบบของความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าของประเทศไทย แม้แต่ชีวิตก็พร้อมที่จะเสียสละปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติของพี่น้องประชาชนคนไทย จึงขอสดุดีและไว้อาลัยแด่วีรชนเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ และขอเชิดชูเกียรติเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทุกท่าน และขอให้พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนช่วยกันเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือได้ว่าเป็น “วีรบุรุษแห่งผืนป่าของประเทศไทย”
สำหรับกิจกรรมภายในงาน มีพิธีวางพวงมาลาระลึกถึงเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่เสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่การกล่าวรายงานความสำคัญของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ โดยผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) การกล่าวคำปฏิญาณตนที่จะรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่า และการมอบสิ่งของและเครื่องดำรงชีพจำเป็นให้แก่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า นอกจากนี้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังได้ร่วมเดินลาดตระเวนป่าร่วมกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ป่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อีกด้วย
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด