• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ ร่วมรับมอบนโยบายปลัดฯ จตุพร ติวเข้มงานพีอาร์ ทส. สร้างการรับรู้ให้ประชาชน

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 นายสิทธิชัย เสรีส่งแสง รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วย นายมานะ เพิ่มพูล ผู้อำนวยการส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักบริหารงานกลาง เข้าร่วมการประชุมรับมอบนโยบายด้านการประชาสัมพันธ์ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการมอบนโยบาย พร้อมด้วย นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุม ชั้น 17 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เน้นย้ำถึงการวางแผนด้านการสื่อสารสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน ที่ทุกหน่วยงานต้องเตรียมความพร้อมในทุกด้าน มีปฏิทินการดำเนินงาน ซึ่งจะช่วยสร้างการรับรู้ ตลอดจนส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับผู้บริหารและองค์กรได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ ต้องมีความพร้อมตั้งแต่การประสานงาน และความพร้อมของข้อมูลเนื้อหาที่ต้องมีความน่าสนใจ สร้างการรับรู้ให้กับสังคม เชื่อมโยงกับนโยบายของรัฐบาลและของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ อีกทั้ง ต้องหูตาไว ทันต่อสถานการณ์ และมีการมอนิเตอร์ข้อมูลข่าวสารอย่างสม่ำเสมอ หากพบข่าวลบหรือข่าวที่ส่งผลกระทบต่อองค์กร ต้องชี้แจงตามข้อเท็จจริงโดยเร็ว ตลอดจนมีเทคนิคการสื่อสารที่น่าสนใจ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในวงกว้าง โดยเฉพาะทางโซเชียลมีเดีย
ทั้งนี้ ยังเน้นย้ำถึงการสื่อสารสร้างการรับรู้สู่ประชาชน โดยเฉพาะกิจรรมที่จะมีขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคม 2565 อาทิ กิจกรรมวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก การจัดประชุม TCAC การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 เป็นต้น
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด