• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ทส. เปิดฝึกอบรมหลักสูตร ‘จิตอาสา’ โครงการปลูกป่าฯ และป้องกันไฟป่า จ.เพชรบุรี

วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “จิตอาสา” ตามโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายสมชัย เลิศประสิทธิพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายนฤพนธ์ ทิพย์มณฑา ผู้อำนวยการสำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า นายพิชัย วัชรวงษ์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี พันเอกอำพล ตุ่นบุตร ผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 15 พันตำรวจเอกโกศล ยามา รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี นายวิรัช เพ็ญจันทร์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี นายวิรัติ ปรากฏดี ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง นายศุภเวท ทองประยูร ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 8 (ราชบุรี) และหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐในท้องที่จังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมพิธีเปิด ณ โรงแรมเมธาวลัย ชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

สำหรับการฝึกอบรมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 22 กรกฎาคม 2565 มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมประกอบด้วย ปลัดอำเภอ เกษตรอำเภอ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลตำบล เจ้าหน้าที่จากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 ในท้องที่จังหวัดเพชรบุรี มณฑลทหารบกที่ 15 ค่ายเพชรบุรีราชสิรินทร สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี และจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี รวมทั้งสิ้นจำนวน 100 คน นอกจากนี้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมยังได้รับฟังการบรรยายพิเศษวัตถุประสงค์ของโครงการฯ โดย นายภูษิต หิรัญพฤกษ์ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมไฟป่า สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า อีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด