• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อุทยานฯธารเสด็จ-เกาะพะงัน ร่วมกับเครือข่าย ทสม. ดำน้ำเก็บขยะใต้ทะเล อนุรักษ์ท้องทะเลไทย

วันที่ 3 กรกฎาคม 2564 นายสนธยา ปุรินทราภิบาล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี รายงานว่าเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน เข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของเครือข่าย ทสม. ในระดับพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ โดยได้ทำการดำน้ำเก็บขยะใต้ทะเล บริเวณหน้าหาดเจ้าเภา และเกาะกงนุ้ย ซึ่งขยะที่ได้ส่วนใหญ่เป็นเชือกอวน น้ำหนักรวมประมาณ 29 กิโลกรัม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด