• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ ถอดบทเรียนการป้องกัน แก้ไขปัญหาไฟป่า เดินหน้าจัดโครงการสัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ไฟป่าเป็นปัญหาใหญ่ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ซึ่งมักเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี เมื่อเข้าสู่ในช่วงแล้ง ผลกระทบจากการเกิดไฟป่า นอกจากได้สร้างความเสียหายให้แก่ผืนป่าเป็นจำนวนมากแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปอีกด้วย โดยเฉพาะปัญหาหมอกควันจากไฟป่า ในท้องที่ภาคเหนือ ได้สร้างความเสียหาย ด้านสุขภาพพลานามัยของประชาชนในพื้นที่ และยังส่งผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวนับวันก็จะเกิดความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น และมีแนวโน้มว่าจะเกิดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เนื่องจากผลของการเปลี่ยนแปลง ของสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้น การแก้ไขปัญหาจำเป็นต้องกำหนดมาตรการให้ครอบคลุมปัญหาในทุกด้านที่เกี่ยวข้องทั้งมาตรการที่ได้ดำเนินการอยู่แล้วและการกำหนดมาตรการใหม่เพื่อเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนา การควบคุมไฟป่าประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 8 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร โดยมี นายนรินทร์ ประทวนชัย รองอธิบดี นายนฤพนธ์ ทิพย์มณฑา ผู้อำนวยการสำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า พร้อมเจ้าหน้าที่ ข้าราชการที่ปฏิบัติงานประจำด้านป้องกันและควบคุมไฟป่าในสังกัด รวมทั้งสิ้นจำนวน 202 คน

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ กล่าวว่า การประชุมสัมมนางานควบคุมไฟป่าในวันนี้ เพื่อทบทวนแนวทางการทำงานที่ผ่านมา เพื่อวางแผนการดำเนินการต่อไปในปีหน้า ซึ่งการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาคือปีนี้ ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง สามารถลด Hotspot ได้ 70 % แต่ก็จะมีผลต่อเนื่องไปถึงปีหน้า เพราะยังคงมีเชื้อเพลิงสะสมอยู่จำนวนมาก เพราะฉะนั้นเราต้องมีการเตรียมความพร้อมที่จะปฏิบัติงาน จึงได้มีการซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานและเตรียมความพร้อม โดยได้เน้นย้ำกับเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยว่า หน้าที่ของเราก็คือ ควบคุมไม่ให้เกิดไฟป่า เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับอากาศที่บริสุทธิ์

 

ทีมข่าว DNPnews กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รายงาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด