• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ ย้ำสัตว์ต่างประเทศสามารถเลี้ยงได้ แต่ต้องแจ้งนำเข้าให้ถูกต้องตามระเบียบ

สัตว์แพทย์กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กำลังตรวจดูสุขภาพเต่าดาวอินเดีย ซึ่งเป็นเต่าของกลางที่ตรวจยึดได้จากชายชาวอินเดีย หลังลักลอบซุกซ่อนมากับกระเป๋าสัมภาระจากต่างประเทศ โดยเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้ตรวจพบความผิดปกติ ก่อนจะประสานเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์ป่าเข้าตรวจสอบและตรวจยึดเต่าดาวอินเดีย ได้จำนวน 81 ตัว มีมูลค่าของกลางกว่า 810,000 บาท

สัตวแพทย์หญิง ธชพรรณ ลีลาพตะ สัตวแพทย์ กลุ่มงานจัดการสุขภาพสัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า เปิดเผยว่า หลังจากที่ได้รับมอบเต่าของกลาง ซึ่งลำดับแรกจะต้องตรวจดูสุขภาพเต่าทั้งหมด โดยการนำเอาวิตามินมาผสมกับน้ำอุ่น ก่อนจะนำเต่าทั้งหมดลงมาแช่เพื่อรักษาอุณหภูมิ ในเบื้องต้นพบว่าเต่าทุกตัวมีการตอบสนองดี โดยสัตวแพทย์จะต้องดูแลสุขภาพไปสักระยะ เพื่อให้ปรับสภาพร่างกาย ก่อนที่จะส่งต่อไปยังสถานีเพาะเลี้ยง หรือศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่า ต่อไป

สำหรับการตรวจยึดและจับกุมในครั้งนี้ เป็นความผิดตามมาตรา 23  พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 ซึ่ง ผู้ใดจะนำเข้าหรือส่งออกซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครอง สัตว์ป่าคุ้มครองที่เพาะพันธุ์ได้ สัตว์ป่าควบคุม ซากสัตว์ป่าดังกล่าว หรือผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่าดังกล่าว ต้องได้รับใบอนุญาตจากอธิบดี รวมถึงมีความผิดตาม พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 และ พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2560 โดย นายประเสริฐ สอนสถาพรกุล ผู้อำนวยการกองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา กล่าวว่า การจับกุมดังกล่าวทำให้เห็นว่าเมื่อสถานการณ์โควิดเริ่มดีขึ้น ก็เริ่มมีการเดินทางกันมากขึ้น ทำให้มีการลักลอบค้าสัตว์ป่ากันมากขึ้น

ซึ่ง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช ได้ตระหนักและมีมาตรการที่เข้มข้นมากขึ้น ทำให้มีการตรวจยึดสัตว์ป่าจากต่างประเทศที่ลักลอบนำเข้ามาทางสายการบินได้อย่างต่อเนื่อง โดยได้กล่าวย้ำว่า ในขณะนี้การเลี้ยงสัตว์ต่างประเทศยังถือว่าไม่ผิดกฎหมาย แต่จะต้องมีการแจ้งส่งออกและแจ้งนำเข้าประเทศให้ถูกต้องตามระเบียบ แต่ที่ยังพบมีการลักลอบนำเข้านั้นอาจจะเป็นเพราะที่มาของสัตว์ต่างๆ ไม่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ที่ถูกต้อง หรืออาจจะเป็นสัตว์ตามธรรมชาติของประเทศนั้นๆ

ทีมข่าว DNPnews กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รายงาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด