• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในจังหวัดพิษณุโลก ตั้งเป้าประชาชนได้ใช้ประโยชน์

วันที่ 3 กรกฎาคม 2565 ที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาน้อย-เขาประดู่ จังหวัดพิษณุโลก นายรัชฎา สุริย​กุล​ ณ​ อยุธยา​ อธิบดี​กรม​อุทยาน​แห่งชาติ​ สัตว์ป่า​ และ​พันธุ์พืช​ เป็น​ประธาน​เปิดโครงการ วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 ภายใต้โครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก) โดยมี นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วม

นายโกเมศ พุทธสอน ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก) ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมซึ่งเป็นการปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าที่เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร และเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงเป็นแหล่งอาหารของสัตว์ป่าชนิดต่างๆ ให้กับพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาน้อย-เขาประดู่ เพื่อรองรับการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า รวมทั้งสร้างจิตสำนึกของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ด้าน อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า ถือเป็นเรื่องดีที่ทุกหน่วยงานรวมถึงประชาชนได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ ซึ่งทำให้เห็นว่าประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้เน้นย้ำการทำงานอยู่เสมอว่าจะต้องให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการดูแลทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งการปลูกต้นไม้ในครั้งนี้ก็เพื่อที่จะให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในอนาคตต่อไป

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้ดำเนินการปลูกต้นไม้ จำนวน 5 ชนิด ได้แก่ หว้าป่า ไผ่ซางหม่น มะขามป้อม มะม่วงป่า และตาเสือ บนเนื้อที่ 10 ไร่ จำนวนกว่า 2,000 ต้น ในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาน้อย-เขาประดู่ ท้องที่บ้านป่าคาย ตำบลบ้านยาง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก โดยภายในงานยังได้มีการจัดนิทรรศการให้ความรู้ และมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้นำชุมชนที่สนับสนุนงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ อีกด้วย

ในโอกาสเดียวกันนี้ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ยังได้เดินทางไปยังสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก) เพื่อตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้แก่เจ้าหน้าที่ในสังกัด โดยได้เน้นย้ำการให้ความสำคัญของประชาชนในพื้นที่ และให้อุทยานแห่งชาติทุกแห่งเน้นการรักษา​ความสะอาด และเน้นการป้องกันรักษาป่า มากกว่าการปราบปราม ซึ่งเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ รวมถึงการดูแลสวัสดิการของเจ้าหน้าที่สร้างความรัก ความสามัคคีในองค์กรให้มีความเข้มแข็ง

 

ทีมข่าว DNPnews กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รายงาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด