• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ทส. เปิดฝึกอบรมหลักสูตร ‘จิตอาสา’ โครงการปลูกป่าฯ และป้องกันไฟป่า จ.กำแพงเพชร

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พิช จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “จิตอาสา” ตามโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า จังหวัดกำแพงเพชร โดยมี นายสุวิทย์ สันตติวงศ์ไชย ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายภูษิต หิรัญพฤกษ์ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมไฟป่า สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า พันตรีอำนาจ อนันตวงศ์ ผู้แทนผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 35 พันตำรวจเอกเอนก จันทร์ศร รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร นายพรชัย น้อยสวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร นายชัยรัตน์ กิมประเทศ ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตตาก นายเสน่ห์ นวลสี ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้จังหวัดกำแพงเพชร และหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐในท้องที่จังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมพิธีเปิดณ โรงแรมชากังราว ริเวอร์วิว อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

โดย มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมครั้งนี้ ประกอบไปด้วย ปลัดอำเภอ เกษตรอำเภอ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลตำบล เจ้าหน้าที่จากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) ในท้องที่จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร กรมทหารพรานที่ 35 ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร และจิตอาสา พระราชทาน 904 วปร. ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร รวมทั้งสิ้นจำนวน 100 คน โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2565

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด