• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ มอบใบประกาศปิดฝึกอบรม ‘จิตอาสา’ โครงการปลูกป่าฯ และป้องกันไฟป่า จ.นครสวรรค์

วันที่ 24 มิถุนายน 2565  นายนฤพนธ์ ทิพย์มณฑา ผู้อำนวยการสำนักป้องกัน ปราบปราบ และควบคุมไฟป่า มอบหมายให้ นายภูษิต หิรัญพฤกษ์ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมไฟป่า กล่าวสรุปผลการเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “จิตอาสา” ตามโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมทั้งทำพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยมี นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีและให้โอวาท พร้อมด้วย พันโทบุญธรรม กลิ่นหอม รองหัวหน้ากองกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 31 พันตำรวจเอกอวัช มูลศิริ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ นายคณิต รัตนวัฒน์กุล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์ นางณิชาพันธ์ มูสิกะวงศ์ ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ และนายจักกฤช สิงห์ธนสาร ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) ร่วมการมอบใบประกาศนียบัตรในครั้งนี้ด้วย ณ โฟร์ทู ซี เดอะ ชิค โฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

ทั้งนี้ การจัดโครงการฝึกอบรมฯ ซึ่งมีผู้ผ่านเกณฑ์การฝึกอบรมฯ และได้รับประกาศนียบัตร ประกอบด้วย จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ปลัดอำเภอ เกษตรอำเภอ และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลตำบล ในท้องที่จังหวัดนครสวรรค์มณฑลทหารบกที่ 31 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) และ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ ในจังหวัดนครสวรรค์และประชาชนจิตอาสาในจังหวัดนครสวรรค์ รวมทั้งสิ้น 82 นาย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด