• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ นำบุคลากรร่วมบริจาคโลหิต ให้คณะแพทยศาสตร์ฯ ช่วยต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 นายนรินทร์ ประทวนชัย รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการรับบริจาคโลหิต ให้แก่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พร้อมด้วย นายไกวัล ไทยปาล ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง นำบุคลากรกรมอุทยานแห่งชาติฯ เข้าร่วม ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 2 อาคารสืบ นาคะเสถียร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

โดย คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช สาขาบริการโลหิตแห่งชาติ ดำเนินการการรับบริจาคโลหิตในรูปแบบเดียวกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จากสถานการณ์การการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทำให้ขาดแคลนโลหิตในโรงพยาบาล ซึ่งในครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์บริจาคโลหิต และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมบริจาคเป็นจำนวนมาก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด