• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อธิบดีกรมอุทยานฯ ต้อนรับคณะ USAID เข้าเยี่ยมคารวะ หารือความร่วมมือในอนาคต

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 นายรัชฏา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้การต้อนรับ ผู้แทนโครงการองค์การพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา (USAID) นำโดย Mr. Peter Collier, Chief of Party พร้อมด้วย Ms. Nives Mattich, Deputy Chief of Party Mr. Craig Kirkpatrick, Regional Conservation Advisor Mr. Aaron Brownell, Director, Environment Office  นางสาวอรพรรณ โสนนอก และ นางสาววรารัตน์ เขมังกรณ์ เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมทั้ง แนะนำโครงการความร่วมมือสนับสนุนงบประมาณโดย USAID ที่ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติฯ โดยมี นายประเสริฐ สอนสถาพรกุล ผู้อำนวยการกองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา พร้อมด้วย นางใกล้รุ่ง พูลผล ผู้อำนวยการส่วนบริหารอนุสัญญา ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องทำงานชั้น 6 อาคารศูนย์ปฏิบัติการกรมอุทยานแห่งชาติฯ

 

โดยที่ผ่านมา USAID ได้จัดทำโครงการต่อต้านการค้าสัตว์ป่าในเอเชีย และมีการดำเนินการร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในช่วงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 จนถึงปัจจุบัน ได้แก่ โครงการอนุรักษ์สัตว์ป่าในเอเชีย (USAID Wildlife Asia: UWA) และ โครงการลดความต้องการการบริโภคสัตว์ป่า (Reducing Demand for Wildlife: RDW) ซึ่งได้จัดกิจกรรมรณรงค์ลดความต้องการบริโภคสัตว์ป่าและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ป่าอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นในการสร้างความเข็มแข็งในด้านสิ่งแวดล้อมและพลังานในภูมิภาคเอเชีย และตระหนักถึงปัญหาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก (Climate change) รวมถึงการต่อต้านการค้าสัตว์ป่า และการเฝ้าระวังโรคจากสัตว์สู่คน

ทั้งนี้ USAID และ กรมอุทยานแห่งชาติฯ ยังได้ร่วมหารือการจัดทำโครงการความร่วมมือในอนาคต และการจัดทำแผนยุทธศาสตร์อาเซียนว่าด้วยการป้องกันโรคจากสัตว์สู่คนที่เกี่ยวข้องกับการค้าสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมาย (ASEAN Strategy for Preventing Zoonotic Diseases Transmission from Wildlife Trade) ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมแนวทางการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางสังคมและพัฒนากลยุทธ์รวมถึงแบบจำลองที่สามารถทำซ้ำได้ในระดับภูมิภาค อีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด