• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ที่ปรึกษา รมว.ทส. มอบนโยบายหัวหน้าหน่วยงาน ติดตามผลการดำเนินงานพื้นที่ 4 จังหวัด

วันที่ 18 มิถุนายน​ 2565 นายสิทธิชัย​ เสรีส่งแสง รองอธิบดี​กรมอุทยาน​แห่งชาติ​ สัตว์ป่า​ และ​พันธุ์พืช​ พร้อมด้วย นายพิชัย วัชรวงษ์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ที่ปรึกษา รมว.ทส.) พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) เป็นประธาน พร้อมด้วยนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ตลอดจนผู้บริหาร ข้าราชการในสังกัดกระทรวงฯ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมทั้งได้ร่วมปลูกต้นจิกทะเล เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ บรมราชินี ครบรอบ 44 พรรษา (3 มิถุนายน 2565)

โดยที่ประชุมได้มีการสรุปผลการดำเนินงาน กิจกรรม โครงการสำคัญ ในภาพรวมของจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบศีรีขันธ์ รวมถึงการรายงานปัญหาสำคัญของการดำเนินงานของหน่วยงาน​ในสังกัด​ และมอบนโยบายให้หน่วยงานในการดำเนินการต่อไป โดยได้กำชับให้แต่ละหน่วยงานประสานการทำงานร่วมกับจังหวัดและท้องถิ่นให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยเฉพาะการถ่ายทอดและขับเคลื่อนโยบายสำคัญของกระทรวงฯ การมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน การขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจแบบใหม่ (Bio Economy Circular Economy Green Economy : BCG) เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม ที่จะพัฒนาเศรษฐกิจ 3 มิติไปพร้อมกัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด