• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ จัดสอบสัมภาษณ์เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 18 มิถุนายน 2565 นายไกวัล ไทยปาล ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง ในฐานะประธานกรรมการดำเนินการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำสำนักบริหารงานกลาง พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ  ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำสำนักบริหารงานกลาง ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี นักทรัพยากรบุคคล นักวิชาการพัสดุ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โดยมีผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) จำนวนรวมทั้งสิ้น 264 ราย ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ กรมอุทยานแห่งชาติฯ

โดย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้กำหนดให้หน่วยงานในสังกัดทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในวันที่ 18 – 19 มิถุนายน 2565 และจะประกาศรายชื่อ และขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ทาง http://dnp.thaijobjob.com

ทั้งนี้ การสอบสัมภาษณ์ได้มีการตรวจคัดกรองป้องกันความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID​-19) และให้ผู้เข้าสอบ ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID​-19) อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้ง เว้นระยะห่างทางสังคม และสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในห้องสอบ บริเวณ สถานที่สอบ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ​โรค​ติดเชื้อ​ไวรัส​โค​โร​นา ​2019​ (COVID​-19)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด