• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรม​อุทยาน​ฯ ประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 1/2565 ติดตามผลการดำเนินงานหน่วยงานในสังกัด

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 นายรัชฎา สุริยกุล อยุธยา​ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็น​ประธาน​การประชุม​ผู้บริหารกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นายทรงธรรม สุขสว่าง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า พร้อมด้วย ​นายนรินทร์​ ประทวนชัย และนางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ รองอธิบดีฯ พร้อมด้วย​คณะผู้บริหาร​ และเจ้าหน้าที่​ผู้​เกี่ยวข้อง​เข้าร่วม​ประชุม​ ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ กรมอุทยานแห่งชาติฯ

โดยที่ประชุมได้รับทราบการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีพุทธศักราช 2565 ซึ่งได้ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน ณ วัดพระแก้ว ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยได้กำหนดวันในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ในวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 เป็นวันสมโภชองค์ผ้าพระกฐินพระราชทาน และวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565 เป็นวันถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

ทั้งนี้ ยังได้รับทราบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2565 รวมถึงการติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน ผลการดำเนินการจัดการเชื้อเพลิง การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัด และ​พิจารณา​การจ้างเหมาบริการ (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือนหลัง (1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2565) และรายงานความคืบหน้า​การดำเนินงาน​โครงการ​แก้ไขปัญหา​ที่ดิน​ใน​พื้นที่​ป่า​อนุรักษ์​

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด