• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ พิจารณาตั้งศูนย์ปฏิบัติการฯ เดินหน้าแก้ปัญหาที่ดินราษฎรในเขตป่าอนุรักษ์

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 นายสิทธิชัย เสรีส่งแสง รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานการประชุมการจัดการที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เพื่อเร่งรัดและติดตามข้อสั่งการของ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี นายอนันต์ ปิ่นน้อย ผู้อำนวยการสำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุม สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ กรมอุทยานแห่งชาติฯ

โดย ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้สั่งการให้ เร่งรัดการดำเนินการ เนื่องจากเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ต้องการแก้ไขปัญหาที่ดินของราษฎรในเขตป่าอนุรักษ์ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติใหม่ที่ประกาศกำหนด เพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน โดยต้องเร่งชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย และเร่งรัดกระบวนการในการทำงาน รวมทั้งการประสานกับกองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเร่งรัดการเสนอกฎหมายลำดับรอง

ทั้งนี้ กรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้พิจารณาการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการจัดทำแผนที่เขตบริหารเพื่อการอนุรักษ์ เสนอต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเดินหน้าปรับแผนการดำเนินการรังวัดเขตบริหารฯ ให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด