• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อุทยานฯ หมู่เกาะชุมพร ดำน้ำทำความสะอาดแนวปะการัง ลาดตระเวน​ใต้น้ำตรวจสอบอุปกรณ์ประมง

วันที่ 5 มิถุนายน 2565 นายสุวรรณเนาว์ แสนสุข หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร เปิดเผยว่า ได้จัดชุดเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 1 จังหวัดชุมพร ทำความสะอาดแนวปะการัง และตรวจสอบการวางลอบ อวน และอุปกรณ์ทำการประมงอื่นๆ ที่ทำลายทรัพยากรในทะเลในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร บริเวณเรือหลวงปราม เกาะง่ามน้อย พบขยะทะเล ประเภท เชือกและอวน 1 กิโลกรัม ขวดพลาสติก 3 กิโลกรัม และได้ทำการนำมารวบรวมไว้เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

การทำความสะอาดแนวปะการังมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บขยะและทำความสะอาดในบริเวณพื้นที่แนวปะการังและกองหิน เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรปะการังที่ได้รับความเสียหายจากปัจจัยต่างๆให้กลับมาคงสภาพสมบูรณ์ ส่วนลอบดักปลาซึ่งเป็นเครื่องมือจับปลาผิดกฏหมาย ต้องเก็บกู้ การทำประมงด้วยเครื่องมือผิดกฏหมาย ได้แก่ อวนรุนที่ใช้ประกอบกับเรือยนต์ โพงพาง อวนล้อมจับที่มีขนาดช่องตาเล็กกว่า 2.5 เซนติเมตร ลอบ อวนลากที่มีช่องตาอวนก้นถุงเล็กกว่า 5 เซนติเมตร มีโทษหนักจำคุก 5 ปี ปรับ 1-5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับครับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด