• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ด่วน !! วันนี้ถึง 30 มิ.ย. 65 เปิดรับฟังความคิดเห็นขยายเขตพื้นที่ ‘อุทยานแห่งชาติภูแลนคา’

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 นายภูษิต พรหมมาณพ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา) เปิดเผยว่า อุทยานแห่งชาติภูแลนคา จังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินการขยายเขตอุทยานแห่งชาติครอบคลุมพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูแลนคาด้านทิศเหนือ และป่าสงวนแห่งชาติป่าภูแลนคาต้านทิศใต้ (มอหินขาว) ท้องที่ตำบลซับสีทอง และตำบลท่าหินโงม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ และป่าสงวนแห่งชาติป่าภูแลนคาด้านทิศเหนือ (ป่าปรงพันปี) ท้องที่ตำบลซับสีทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ และตำบลบ้านหัน อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 5,363 ไร่

โดยในการกำหนดให้พื้นที่บริเวณใดเป็นอุทยานแห่งชาติ การขยายอุทยานแห่งชาติ หรือการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียชุมชนที่เกี่ยวข้องและประชาชน เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาดำเนินการ จึงประกาศเชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน รวมทั้งหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นในการขยายอุทยานแห่งชาติภูแลนคา จังหวดชัยภูมิ โดยสามารถติดตามรายละเอียดทั้งหมดตามเอกสารแนบ (คลิกที่นี่)

ทั้งนี้ได้กำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2565 โดยสามารถนำส่งด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ อุทยานแห่งชาติภูแลนคา ตำบลห้วยต้อน อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000 และรับฟังความคิดเห็น ณ หอประชุมภูแลนคา ที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูแลนคา ตำบลท้วยต้อน อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ หรือ กรอกแบบฟอร์มทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqJbrL0FFzn0pK6TKmY8oWBA7sEelBRFOe-bBK_S6n0q4VhQ/viewform

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด