• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อุทยานฯ ธารโบกขรณี จัดเวทีเสวนาวันงดสูบบุหรี่โลก ขับเคลื่อนอุทยานแห่งชาติปลอดบุหรี่

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 นายวีระศักดิ์ ศรีสัจจัง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายปลอดบุหรี่จังหวัดกระบี่ และมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จัดเวทีเสวนา เรื่อง “อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณีปลอดบุหรี่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” มีประเด็นการเสวนา ได้แก่ แนวทางนโยบายในการขับเคลื่อน กิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาคการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ แนวทางและบทบาทในการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมในการรณรงค์ เพื่อป้องกันนักท่องเที่ยวสูบบุหรี่ในพื้นที่ชาดหาดและพื้นที่สาธารณะ ของสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพจังหวัดกระบี่ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ มีการสนับสนุนกิจกรรมอุทยานแห่งชาติปลอดบุหรี่ และสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม เพื่อสร้างสังคมปลอดบุหรี่ จุดเริ่มต้น แนวคิด/แนวทางการประกาศนโยบาย และขับเคลื่อนนโยบายอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณีปลอดบุหรี่ และการขับเคลื่อนอุทยานแห่งชาติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี จังหวัดกระบี่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด