• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ ร่วมเวทีเสวนาส่งเสริมภาคประชาสังคม ขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายประกิต วงศ์ศรีวัฒนกุล รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เข้าร่วมเสวนาเวทีส่งเสริมภาคประชาสังคมขับเคลื่อนวาระเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน การจัดการสิ่งแวดล้อมกับการระงับข้อพิพาทเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยได้ร่วมบรรยายในฐานะผู้แทนภาครัฐ ในเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติจากธรรมชาติที่มีผลกระทบต่อการดำเนินกิจการของภาครัฐและเอกชนรวมถึงการดำเนินชีวิตของประชาชน ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารศูนย์ปฏิบัติการ (H.A. Slade) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด