• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สบอ.11 (พิษณุโลก) จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 ร่วมปลูกต้นไม้ 900 ต้น

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 นายโกเมศ พุทธสอน ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าหน่วยงานภาคสนาม ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรม “วันต้นไม้ประจำปีของของชาติ พ.ศ. 2565” ภายใต้โครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักและจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้ โดยมี นายพีระ ทองโพธิ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยคณะวิทยากรจากสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยผู้ตรวจราชการมืออาชีพ หัวหน้าส่วนราชการในท้องที่อำเภอวังทอง นายอำเภอวังทอง ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ตลอดจนคณะครู นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันปลูกต้นไม้ บนเนื้อที่ 4.5 ไร่ ชนิดพันธุ์ไม้ที่ปลูก ได้แก่ สมอพิเภก ประดู่ป่า มะค่าโมง หว้า พะยูง มะขามป้อม และแดง จำนวน 900 ต้น ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ณ อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ท้องที่บ้านโปร่งพลู หมู่ที่ 15 ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด