• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ที่ปรึกษา รมว.ทส. ลงพื้นที่ตรวจสอบช่วยเหลือนักเรียน ถูกลิงบุกทำร้ายได้รับบาดเจ็บ

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 นายพิชัย วัชรวงษ์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี พร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ อนุเมธางกูร หัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยทราย เจ้าหน้าที่ สัตวแพทย์จากสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยทราย ลงพื้นที่ร่วมกับ นายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ที่ปรึกษา รมว.ทส.) พร้อมคณะเข้าตรวจสอบกรณีลิงบุกทำร้ายนักเรียนได้บาดเจ็บ ณ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี

ที่ปรึกษา รมว.ทส. กล่าวว่า ไม่ว่าสัตว์ป่าชนิดใดก็จะมีสัญชาตญาณในการป้องกันตัว มีความดุร้ายเป็นปกติ การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น จะดำเนินการโดยใช้วิธีพื้นเมืองชาวเพชรบุรี คือ นำลิงกัง มาใช้ในการจำกัดและควบคุมพื้นที่ของลิงแสม บริเวณโดยรอบโรงเรียนพรหมานุสรณ์ ไม่ให้เข้ามาบุกรุกทำลายทรัพย์สินและเพื่อป้องกันการลงมาทำร้ายเด็กนักเรียน ครูอาจารย์หรือผู้ปกครองที่มารับลูกหลาน พร้อมทั้งส่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เข้ามาให้ความรู้ความเข้าใจกับนักเรียน ในการอยู่ร่วมกันกับลิงแสมอย่างปลอดภัย รวมทั้งความรู้ด้านกฏหมายและความรู้อื่นๆที่เกี่ยวข้อง ส่วนในระยะต่อไปได้มอบให้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี ทำการสำรวจประชากรลิงแสม เพื่อดำเนินการควบคุมประชากรลิงแสม โดยวิธีการทำหมัน พร้อมทั้งเก็บสถิติตัวอย่างเลือดเพื่อนำมาวิเคราะห์โรคต่างๆ รวมทั้งการจัดทำแหล่งน้ำ แหล่งอาหาร เพิ่มเติม ให้เพียงพอต่อปริมาณลิงแสม เพื่อดึงลิงแสมกลับคืนพื้นที่เขาวังซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่อาศัย โดยในปีนี้ ได้รับความร่วมมือจากปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี ได้เข้ามาร่วมในการแก้ไขปัญหาลิงรบกวนในครั้งนี้ด้วย

ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี กล่าวว่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี จะได้ดำเนินการจัดส่งเจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญ รวมไปถึงสัตวแพทย์ จากสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยทราย และจากส่วนกลาง มาดำเนินการในการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น พร้อมกันนั้นได้ดำเนินการส่งเจ้าหน้าจากส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี มาเพื่อดำเนินการเฝ้าระวังลิงแสมที่มีลักษณะดุร้าย เพื่อผลักดันกลับสู่ถิ่นอาศัยต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด