• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานแห่งชาติฯ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรมศพ เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 นายรัชฎา สริยกุล ณ อยุธยา​ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วย นางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ นายสิทธิชัย เสรีส่งแสง นายนรินทร์ ประทวนชัย รองอธิบดีฯ ร่วมพิธี​บำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต)​ อดีตเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดเป็นเจ้าภาพ ในการนี้มี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการ รมว.ทส. และนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการ ในสังกัดกระทรวงฯ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ณ อาคาร 100 ปี วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร
สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต ป.ธ.9) มีนามเดิมว่า จุนท์ พราหมณ์พิทักษ์ เกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2479 ณ บ้านเกาะเกตุ ต.ชำราก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เป็นเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต รูปที่ 24 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นพระมหาเถระผู้เป็นพระสุปฏิปันโนที่มีวัตรปฏิบัติตามพระธรรมวินัยขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเคร่งครัด และได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยตั้งแต่เมื่อครั้งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยเป็นผู้ถวายการสอนพระธรรมวินัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะดำรงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ในคราวผนวช เสด็จประทับ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อปี พ.ศ. 2521
สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต ป.ธ.9) อาพาธด้วยโรคมะเร็งถุงน้ำดี ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และได้มรณภาพด้วยอาการอันสงบ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.22 น. ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร สิริอายุ 85 ปี 65 พรรษา
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด