• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สบอ.9 (อุบลราชธานี) จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 นายสุเทพ เกตุเวชสุริยา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วน หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าศูนย์ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 ตามโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าชายเลน ป่าต้นน้ำ และป้องกันไฟป่า พ.ศ. 2565

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2532 กำหนดให้วันวิสาขบูชา ของทุกปี ซึ่งเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ เพื่อให้ห็นความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ และเพิ่มพื้นที่ป่า ป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะที่เป็นพิษจากฝุ่นละอองและหมอกควัน

 

ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายอภัย วุฒิโสภากร นายอำเภอสิรินธร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชรานี เขตอำภอสิรินธร ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสิรินธร ผู้นำชุมชน ส่วนราชการในพื้นที่ จิตอาสาพระราชทาน ร่วมกันปลูกต้นไม้จำนวนรวม 24 ไร่ ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ บ้านหนองชาด ต.คำเขื่อนแก้ว อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด