• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อุทยานฯ ดอยอินททนท์ ประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกชั่วคราว เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลาก

วันที่ 21 พฤษภาคม 2565 นายเกรียงไกร ไชยพิเศษ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ออกประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำตกในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เป็นการชั่วคราว เพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เนื่องจากเมื่อวันที่ 19 -21 พฤษภาคม 2565 มีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ท้องที่ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการเกิดภัยพิบัติน้ำบำไหลหลาก ดินโคลนถล่ม ป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของราษฎร นักท่องเที่ยว ตลอดจนเจ้าหน้าที่ จึงอาศัยอำนาจตามคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ 4212/2563 ลงวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563 อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จึงขอประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำตก ทุกแห่งเป็นการชั่วคราว ร้องทั้งห้ามมิให้ผู้ใดเข้าไปในแหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำตกที่มีลำห้วยหลักหรือลำห้วยสาขาต่างๆ

ทั้งนี้ ขอให้ราษฎรผู้อาศัยริมลำห้วยที่ไหลจากพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ในเขตอำเภอจอมทองและอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เฝ้าระวังการเกิดภัยพิบัติน้ำบำไหลหลากดินโคลนถล่ม ผู้ใช้เส้นทางถนนสาย ทล.1004 จอมทอง-ดอยอินทนนท์ และถนนสาย ทล.1192 แม่แจ่ม-ดอยอินทนนท์ควรระวังผิวจราจรลื่น ต้นไม้หักโค่น สำหรับราษฎรในพื้นที่ลุ่มต่ำริมลำห้วยให้เก็บสิ่งของขึ้นที่สูง จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ เมื่อปริมาณน้ำในลำธารและแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวอยู่ในระดับปกติแล้ว อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จะดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด