• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ ลงพื้นที่ติดตามระดับน้ำป้องกันไฟไหม้ป่าพรุ ในเขตห้ามล่าฯ ทะเลน้อย จ.พัทลุง

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 นายนฤพนธ์ ทิพย์มณฑา ผู้อำนวยการสำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วย นายมานัส ปานมน ผู้อำนวยการส่วนแผนการป้องกันพื้นที่อนุรักษ์ นายพนัชกร โพธิบัณฑิต ผู้อำนวยการส่วนยุทธการด้านป้องกันและปราบปราม ลงพื้นที่สำรวจสภาพปัญหาและตรวจติดตามฝายสำหรับรักษาระดับน้ำเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันไฟป่าในพื้นที่ป่าพรุ โดยมีนายวิวัฒน์ นาคช่วย หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการดับไฟป่านครฯ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา) หัวหน้าสถานีไฟป่าในพื้นที่ จ.พัทลุง และเจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย บรรยายปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการระดับน้ำในพื้นที่ป่าพรุ ณ บ้านหัวป่าเขียว ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย จ.พัทลุง

จากนั้นได้ประชุมการเตรียมความพร้อมการป้องกันไฟป่าในพื้นที่ป่าพรุทะเลน้อย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกองอำนวยการควบคุมไฟป่าพรุทะเลน้อย และสถานีควบคุมไฟป่าในพื้นที่ทะเลน้อย และการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย รวมถึงร่วมเสวนา พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมของสมาชิกเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันรอบพื้นที่ป่าพรุทะเลน้อย ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย จ.พัทลุง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด