• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ ร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงฯ รับนโยบายผ่านระบบ Video Conference

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เข้าร่วมการประชุม ผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3/2564 ด้วยระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) พร้อมด้วยรองอธิบดี​ฯ นายสมหวัง เรือง​นิ​วัติ​ศัย​ นายประกิต วงศ์ศรีวัฒนกุล และผู้เกี่ยวข้อง​เข้าร่วม​ประชุม​ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการ (H.A.Slade)

ในที่ประชุมประธานแจ้งนโยบายและการดำเนินงานสำคัญของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสรุปการดำเนินงาน ของหน่วยงานตามนโยบายและข้อสั่งการ รมว.ทส. และ ปกท.ทส. จากการประชุมที่ผ่านมา มีการเสนอเพื่อพิจารณาเรื่องร่างแผนแม่บทกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 20 ปี ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการสำคัญ ได้แก่ โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ โครงการพัฒนาชุมชน ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรี โดย กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และการเตรียมการระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking system) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด