• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ด่านตรวจสัตว์ป่าฯ สุวรรณภูมิ ตรวจยึดงูพิษ-สัตว์ป่าควบคุม ลักลอบนำเข้าประเทศ จำนวน 636 ตัว

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายประเสริฐ สอนสถาพรกุล ผู้อำนวยการกองคุ้มครองพันธ์ุสัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่า นายสธน คงเงิน หัวหน้าด่านตรวจสัตว์ป่าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจฯ ร่วมกับสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ร่วมกันตรวจยึด งูพิษทะเลทรายมีชีวิต งูพิษอาหรับ งูพิษ Sahala Viper รวม 35 ตัว และกิ้งก่ามีชีวิต จิ้งเหลนมีชีวิต งูมีชีวิต แมงป่องมีชีวิต รวม 601 ตัว รวมทั้งสิน 636 ตัว ณ คลังสินค้าระหว่างประเทศขาเข้า ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ภายในเขตปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

โดยสินค้าทั้งหมดขนส่งมาทางเครื่องบิน ซึ่งมีความผิดตามกฎหมาย มาตรา 23 ฐานนำเข้าสัตว์ป่าควบคุม โดยไม่ได้รับอนุญาต ตาม พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 มาตรา 242 , 244 ฐานนำของต้องกำกัดหรือของต้องห้าม เข้ามาในราชอาณาจักร พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2560 และ มาตรา 31 ฐานนำสัตว์ เข้ามาในราชอาณาจักร โดยไม่ได้รับอนุญาต พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 เจ้าหน้าที่จึงร่วมกันตรวจยึดสัตว์ของกลางมีชีวิตทั้งหมด พร้อมทั้งดำเนินการร้องทุกข์หาผู้กระทำผิด ต่อพนักงานสอบสวนท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยได้ส่งมอบสัตว์ป่าของกลางมีชีวิต ให้กลุ่มงานจัดการสุขภาพสัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า และแมลงของกลาง ให้สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นำไปจำแนกและดูแลตามระเบียบต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด