• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อุทยาน​ฯ ​ธารโบกขรณี สำรวจสถานภาพความสมบูรณ์ของระบบนิเวศแนวปะการังเกาะห้อง

วันที่ 12 พฤษภาคม​ 2565 นายวีระศักดิ์ ศรีสัจจัง หัวหน้า​อุทยาน​แห่งชาติ​ธารโบกขรณี เปิดเผย​ว่า​เมื่อวันที่ 9-12 พฤษภาคม​ 2565​ เจ้า​หน้าที่อุทยาน​แห่งชาติ​ธารโบกขรณี ออกสำรวจสถานภาพปลา และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในแนวปะการัง บริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยาน​แห่งชาติ​ธารโบกขรณีที่ ธบ.1 เกาะห้อง พบปลาและแนวปะการังอุดมสมบูรณ์ การสำรวจสถานภาพในแนวปะการัง รวมทั้งสิ่งมีชีวิตที่เป็นตัวบ่งบอกความสมบูรณ์ของระบบนิเวศแนวปะการัง เช่น ปลา สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง การสำรวจพื้นที่หญ้าทะเล

จากการติดตามสำรวจอย่างต่อเนื่องเหล่านี้ทำให้เห็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสถานภาพทรัพยากรในระยะยาว ซึ่งสามารถนำไป ใช้เป็นประโยชน์ในการเสนอรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเล และใช้ในการบริหารจัดการด้านอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรได้ตามหลักวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด