• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

วุฒิสภา ลงพื้นที่อุทยานฯ หาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ร่วมหารือการแบ่งเขตทางทะเล

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 นายกำธร สุวรรณเวช ผู้อำนวยการส่วนจัดการอุทยานแห่งชาติทางทะเล สำนักอุทยานแห่งชาติ พร้อมด้วยนายฑีฆาวุฒิ ศรีบุรินทร์ หัวหน้าอุทยานแหง่ชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ ร่วมให้ข้อมูลต่อ พลเรือเอก ชัยวัฒน์ เอี่ยมสมุทร กรรมาธิการวุฒิสภา และประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง และคณะ ที่ได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับการติดตามความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ปัญหาและอุปสรรคในการแข่งเขตการปกครองทางทะเล และการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ระหว่างรอยต่อเขตแดนจังหวัดกระบี่กับจังหวัดพังงา โดยมี นายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ และพลเรือตรี ทินกร กาญจนเตมี ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ทัพเรือภาคที่ 3 ร่วมลงพื้นที่

โดยคณะได้ลงเรือรบหลวงแหลมสิงห์ 561 ลงตรวจสภาพพื้นที่จริงบริเวณหมู่เกาะน้อยใหญ่ ท้องที่บ้านคลองม่วง บ้านแหลมป่อง ตำบลหนองทะเล อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี และหมู่เกาะห้อง เขตอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี บ้านท่าเลน ตำบลเขาทอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ กับตำบลเกาะยางน้อย ตำบลเกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงโด่งดังติดอันดับโลกของจังหวัดกระบี่และของประเทศ ที่มีนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในแต่ละปีนับแสนคน สร้างรายได้ให้กับจังหวัดกระบี่และประเทศอย่างมหาศาล

ภายหลังจากการได้ดูสภาพพื้นที่จริง เพื่อลงมาติดตามงานการปฏิรูปประเทศ ของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประเด็นสำคัญคือเรื่องการแบ่งเขตพื้นที่ทางทะเล 23 จังหวัด วันนี้จึงลงมาดูพื้นที่จริง และมาพบกับเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะได้พูดคุยหารือกันได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย เช่น กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กองทัพเรือภาคที่ 3 และศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ทัพเรือภาคที่ 3 ให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดี ตามวัตถุประสงค์ในการลงมาดูพื้นที่ และติดตามงานด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งระหว่างวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2565

การลงพื้นที่การศึกษาดูงานเกี่ยวกับการแบ่งเขตการปกครองทางทะเล ณ หมู่เกาะห้อง ยังได้รับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนปัญหาที่ดินทำกิน และที่อยู่อาศัยของชุมชนชาวเลจังหวัดกระบี่ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานเกี่ยวกับปัญหาการถ่ายโอนอำนาจท่าเทียบเรือประมงพื้นบ้านให้องค์กรปกครองส่วนท่องถิ่น ท่าเรือประมงบ้านคลองกรวด หมุ่ 6 ตำบลเขาทอง อำเภอเมืองกระบี่ ท่าเรือบ้านบากัน หมู่ที่ 2 ตำบลอ่าวลึกน้อย อำเภออ่าวลึก และลงพื้นที่ศึกษาดูงานเกี่ยวกับเรื่องที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยของชุมชนชาวเล ซึ่งการที่ได้ลงมาพบปะกับเจ้าหน้าที่ที่ผู้ปฏิบัติงาน จะรับข้อมูลถูกต้องที่แท้จริง ในการเร่งแก้ไขปัญหาให้ประชาชน

ที่มา.. สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด