• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานแห่งชาติฯ จับมือ ซีพี-เมจิ ร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟู เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาวงจันแดง

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาวงจันแดง จังหวัดลพบุรี ระหว่าง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กับ บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด โดยมี นางสาวสลิลรัตน์ พงษ์พานิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องแถลงข่าวชั้น 2 อาคารสืบ นาคะเสถียร กรมอุทยานแห่งชาติฯ

โดยวัตถุประสงค์ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เสริมสร้างระบบนิเวศให้เกิดความสมดุลเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาภาวะโลกร้อน เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และสร้างแนวร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติแก่ราษฎรในท้องถิ่นใกล้เคียงพื้นที่ปลูกป่าภาคเอกชนและภาคราชการในรูปแบบประชารัฐ รวมถึงสนับสนุนสวัสดิการ สร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า

อย่างไรก็ตามการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมืออยู่ภายใต้โครงการ “ซีพี-เมจิ รักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักแผ่นดิน” ประจำปี 2565 ซึ่งจะดำเนินการร่วมกันปลูกต้นไม้ 16,000 ต้น บนพื้นที่ 80 ไร่ ในตำบลหัวลำ อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี จัดทำแนวกันไฟและสนับสนุนอุปกรณ์ดับไฟป่า สร้างเครือข่ายชุมชน พร้อมทั้งสนับสนุนกองทุนสวัสดิการแก่เจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่ากรมอุทยานแห่งชาติ ซึ่งเป็นการขยายผลต่อเนื่องจาก MOU ในปี 2564 ที่มีการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น เขตห้ามล่าสัตว์ป่าแก่งคอย จังหวัดลพบุรีและสระบุรี รวม 70 ไร่ โดยมีแผนระยะยาวเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ครบจำนวน 1,000 ไร่ ในปี 2573


ทีมข่าว DNP news กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รายงาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด