• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

เผยภาพฝูงสัตว์ป่าออกหากิน ในทุ่งหญ้าเขตฯ เขาอ่างฤาไน หลังปรับปรุงแหล่งน้ำ-อาหาร

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 นายวีระพงศ์ โคระวัตร หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน ระบุว่าเมื่อวันที่ 3-7 พ.ค. 2565 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน ได้เข้าดำเนินการตรวจสอบภาพถ่ายจากกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่า บริเวณแปลงทุ่งหญ้า แปลงที่ 1-5 อ่างเก็บน้ำบ้านนายาว และอ่างเก็บน้ำบ้านคลองเตย เพื่อติดตามการเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ภายหลังจากการจัดทำแหล่งน้ำ และมีแปลงทุ่งหญ้า โป่งเทียมตลอดจนแปลงพืชอาหารช้างที่สมบูรณ์ เพื่อแก้ไขปัญหาช้างป่า และสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ที่ส่งผลกระทบกับประชาชน

SPARTAN
SPARTAN
SPARTAN
SPARTAN
M2E64A35L3-166.2879943-78.3059997

จากข้อมูลกล้องดักถ่าย พบการเข้ามาใช้ประโยชน์ของสัตว์ป่าในพื้นที่ทุ่งหญ้า ได้แก่ วัวแดง กระทิง และช้างป่า โดยพื้นที่แปลงหญ้าอาหารสัตว์ป่า ได้มีการจัดการให้เป็นพื้นที่ทุ่งหญ้า เพื่อให้สัตว์ป่านานาชนิดได้ออกมาหากิน และที่สำคัญเป็นการจัดการพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ที่เป็นระบบ และมีการวางแผน การลาดตระเวนเชิงคุณภาพ เพื่อปกป้องคุ้มครองสัตว์ป่า ในยามที่ออกมาหากิน ซึ่งปัจจุบัน พื้นที่แปลงหญ้าดังกล่าว สัตว์ป่านานาชนิด ได้ลงมาใช้ประโยชน์อย่างมากมาย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด