• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ ติดตั้ง GPS Collar ช้างป่า “พลายเจ้างา” แก้ปัญหาออกนอกป่าอนุรักษ์

วันที่ 8 พฤษภาคม 2565 นายศุภกิจ วินิตพรสวรรค์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาการจัดการพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า เปิดเผยว่า ตามที่ชาวบ้าน แจ้งพบช้างป่าหลงโขลง เข้ามาอยู่ในสวนยางพาราชาวบ้าน ต.นบพิตำ อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช  ไม่ยอมออกจากพื้นที่จนชาวบ้านไม่กล้าออกไปทำสวน โดยที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขานัน ได้เฝ้าติดตามช้างตัวนี้มาอย่างต่อเนื่อง

ล่าสุด ศูนย์ศึกษาการพัฒนาการจัดการพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า โดย นายฑิฐิ สอนสา หัวหน้าศูนย์ศึกษาการจัดการพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่าที่ 1 (ภาคกลาง) ระบุว่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช) ได้มีหนังสือประสานขอความอนุเคราะห์และสนับสนุนเจ้าหน้าที่จากสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า เพื่อหารือแนวทางในการผลักดันช้างป่ากลับคืนสู่พื้นที่ป่าธรรมชาติ และดำเนินการจับช้างป่าติดอุปกรณ์ติดตามตัว (GPS Collar) ภายใต้แผนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาช้างป่าฯ

โดยเมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2565 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาการจัดการพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่าที่ 1 (ภาคกลาง) ร่วมกับ จนท.สัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานจัดการสุขภาพสัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า, ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช), เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขานัน อุทยานแห่งชาติเขาหลวง และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ากระทูน ได้ลงพื้นที่หมู่ที่ 11 ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นเขตรอยต่อระหว่างอุทยานแห่งชาติเขานันและอุทยานแห่งชาติเขาหลวง เพื่อร่วมดำเนินการจับช้างป่างเพศผู้ จำนวน 1 ตัว (พลายเจ้างา) อายุประมาณ 20-25 ปี สูง 2.10 เมตร น้ำหนักประมาณ 2.3 ตัน ติดอุปกรณ์ติดตามตัว (GPS Collar) เพื่อประโยชน์ในการติดตามพฤติกรรม การเคลื่อนที่ และการเฝ้าระวังป้องกันช้างป่าตัวดังกล่าวต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด