• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ เฝ้าฯ รับเสด็จ กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ จ.สกลนคร

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลนานกเค้า อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ในการนี้ นายพลากร สุวรรณรัฐ พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุก นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี นายลลิต ถนอมสิงห์ เลขาธิการ กปร. นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เฝ้าฯ รับเสด็จ​

โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า​ แล​ะพันธุ์พืช​ นายสว่าง กองอินทร์ ผู้ตรวจราชการกรม และผู้อำนวยการสำนักสนองงานพระราชดำริ เป็นผู้แทนอธิบดี​กรมอุทยานแห่งชาติฯ นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย นายศักดิ์ชัย จงกิจวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) นางปิ่นหทัยพร พรมจันทร์ ผู้อำนวยการส่วนประสานงานโครงการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงพระราชดำริและกิจการพิเศษ และหัวหน้าโครงการ ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ

ในการนี้ทรงรับฟังถวายรายงานผลการดำเนินงานงานศึกษาและพัฒนาป่าไม้ จากหัวหน้าศูนย์ศึกษาและพัฒนาป่าไม้ภูพานจังหวัดสกลนครและทรงปลูกต้นอินทนิลน้ำ หน้าอาคารอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด