• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อธิบดีกรมอุทยานฯ ย้ำแก้ปัญหาช้างป่าในทุกมิติ เพิ่มศักยภาพพื้นที่ป่า ให้ความรู้ประชาชน

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้สัมภาษณ์กับรายการข่าวช่อง MCOT HD 30 ในประเด็นแนวทางการแก้ไขปัญหาช้างออกนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ โดยมี นายเผด็จ ลายทอง ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า ร่วมให้ข้อมูล ณ ห้องทำงาน ชั้น 6 อาคารศูนย์ปฏิบัติการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

โดย อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้กล่าวในช่วงหนึ่งของการให้สัมภาษณ์ว่า “จากจำนวนช้างป่าที่เพิ่มมากขึ้น กรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้ดำเนินการแก้ปัญหาในทุกมิติ โดยเริ่มตั้งแต่การเพิ่มศักยภาพของพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ในการเพิ่มแหล่งน้ำ แหล่งอาหาร ปรับปรุงโป่งเทียม ปลูกแปลงหญ้า เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำและอาหารให้สัตว์ป่า และมีการทำรั้วกันช้างบริเวณรอบแนวเขตป่าอนุรักษ์ การให้ความรู้เรื่องช้างป่าแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่รอบแนวเขต และนำเอาเทคโนโลยีมาใช้งานเพื่อตรวจสอบพฤติกรรมของช้างป่า รวมถึงการจัดตั้งเครือข่ายกลุ่มอาสาเฝ้าระวังช้างป่าอีกด้วย”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด