• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ​ ร่วมกิจกรรมมอบสิทธิที่ดินทำกินให้ราษฎร​ จ.เชียงราย โดยรองนายกฯ ประวิตร​​

วันที่ 2 พฤษภาคม​ 2565 นายชุติเดช กมนณชนุตม์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)​ เป็นผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เข้าร่วมกิจกรรม “บจธ. มอบสิทธิในที่ดินทำกิน สู่ความมั่นคง และยั่งยืน” โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายจงคล้าย วรพงศธร รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามนโยบายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน หรือ คทช. ณ วิสาหกิจชุมชนเชียงรายอุ่นไอรักษ์ และวิสาหกิจชุมชนศาสตร์พระราชาวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์ จังหวัดเชียงราย

โดยมีเกษตรกรที่ได้รับสิทธิในที่ดินแล้ว และกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือ เข้าร่วมงานประมาณ 200 คน ทั้งนี้ การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน เข้าทำประโยชน์ หรืออยู่อาศัย ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ได้มีการออกหนังสืออนุญาตแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 4 พื้นที่ โดยในวันนี้ มอบหนังสืออนุญาตฯ ให้ 2 พื้นที่ ประกอบด้วย 1. ป่าแม่อิงฝั่งขวา และป่าแม่งาว และ 2. ป่าน้ำหงาวฝั่งซ้าย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้รับมอบหนังสืออนุญาตแทนพี่น้องประชาชน


หลังจากนั้น พลเอก ประวิตร และคณะได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงานในพื้นที่วิสาหกิจชุมชนศาสตร์พระราชาวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์ ต.ดอยฮาง อ.เมือง จ.เชียงราย เนื้อที่ 94 ไร่เศษ สมาชิก 60 ครัวเรือน ที่มีการใช้ประโยชน์ในพื้นที่จนเกิดผลผลิตและสามารถสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือน โดยพลเอก ประวิตร ได้มอบบ่อน้ำบาดาลอย่างเป็นทางการให้แก่วิสาหกิจชุมชนฯ ที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด