• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติฯ เขาเขียว พัฒนาศักยภาพการสื่อความหมายเส้นทางศึกษาธรรมชาติ

วันที่ 2 พฤษภาคม​ 2565 นายภานุมาศ สามสีเนียม ผู้​อำนวยการ​ส่วนส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า เปิดเผย​ว่า​ นางสาวอัจฉริยาภรณ์ ไชยโย หัวหน้าศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาเขียว-เขาชม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับ นายนพรัตน์ นาคสถิตย์ กรรมการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร นายรุ่งสุริยา บัวสาลี ผู้เชี่ยวชาญการสื่อความหมายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่า และเจ้าหน้าที่จากทางมูลนิธิฯ ร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการสื่อความหมาย ในระหว่างวันที่ 27 – 29 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาเขียว จ.ชลบุรี

โดยได้ร่วมฝึกสำรวจศักยภาพของพื้นที่ทั้งเส้นทางศึกษาธรรมชาติและวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาปรับปรุงเส้นทางฯ ฝึกสำรวจความหลากหลายของพืชและสัตว์ป่า สังคมพืชและชีพลักษณ์ของพืช เรียนรู้เทคนิคการวัดค่าความสูงของต้นไม้ เรียนรู้การหา species area curve โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาบุคลากรประจำศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า ให้มีความรู้ในการพัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติ การผลิตสื่อ และมีเทคนิคการเป็นนักสื่อความหมายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าแบบมืออาชีพ ต่อผู้เข้ามาใช้บริการหรือมาศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า ในศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าทุกกลุ่มเป้าหมายและทุกช่วงวัย

ทั้งนี้กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการสื่อความหมายธรรมชาติ ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า เกิดขึ้นจากสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิสืบนาคะเสถียร เพื่อริเริ่มดำเนินการที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาเขียว จังหวัดชลบุรี เป็นโครงการนำร่อง เพื่อนำข้อมูลและแนวทางการดำเนินการไปพิจารณาออกแบบหลักสูตรโครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากร ด้านการสื่อความหมายธรรมชาติของศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า และขยายผลไปยังศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า ในสังกัดทั่วประเทศต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด