• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ปลัด ทส. ตรวจเยี่ยมเส้นทางลาดผู้พิการจุดชมวิวผาชมตะวัน อุทยานแห่งชาติภูเวียง

วันที่ 20 เมษายน 2565 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินทางลงพื้นที่จุดชมวิวผาชมตะวัน อุทยานแห่งชาติภูเวียง จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายประกิต วงศ์ศรีวัฒนกุล รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วย นายไพบูลย์ รัตนะเจริญธรรม ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น) นายสุธรรม วงศ์จันทร์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเวียง พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าหน่วยงานภาคสนาม และเจ้าหนาที่ในสังกัดให้การต้อนรับ

โดย ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ตรวจเยี่ยมเส้นทางลาดสำหรับผู้พิการบริเวณจุดชมวิว ตามนโยบายอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล (Universal Design) ของนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติทุกแห่งเพื่อคนทุกเพศทุกวัย ซึ่งอุทยานแห่งชาติภูเวียง ยังได้ประกาศเกียรติคุณยกย่อง Friendly Design Award 2022 ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism For All) ซึ่งมีการส่งเสริมและสร้างทำอารยสถาปัตย์ เพื่อให้ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย และทุกสภาพร่างกาย สามารถเข้าถึงได้ ใช้ประโยชน์ได้โดยสะดวก ปลอดภัย ทันสมัย เป็นธรรม ทั่วถึง เท่าเทียม ด้วยนโยบาย และแนวคิดการออกแบบที่เป็นมาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับคนทั้งมวล

ทั้งนี้ยังได้เน้นย้ำการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ กำชับให้เข้มงวดการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า โดยเฉพาะต้นไม้ใหญ่จะต้องไม่ให้การตัดโค่นอย่างเด็ดขาด นอกจากนี้ยังได้มอบเสบียงอาหารเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภาคสนาม พร้อมทั้งปลูกต้นพะยูงไว้เป็นที่ระลึกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด