• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อุทยานฯ ทะเลบัน จัดกิจกรรมปลูกป่าฯ ประจำปี 2565 พร้อมแจกจ่ายกล้าไม้ให้แก่ประชาชน

วันที่ 28 เมษายน 2565 นายสุวรรณ์ อินฝั้น หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทะเลบัน เปิดเผย​ว่า เจ้า​หน้าที่​อุทยานแห่งชาติทะเลบัน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรฯ เจ้าหน้าที่สายตรวจกลางประจำอุทยานแห่งชาติทะเลบัน และเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่ ทบ. 2 (ผาเดี่ยว) จัดกิจกรรมปลูกป่าในโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า ประจำปี พ.ศ.2565 ซึ่งภายในกิจกรรมประกอบไปด้วย การปลูกป่าในพื้นที่ บ้านทางงอ หมู่ที่ 5 ตำบลควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตูล ชนิดกล้าไม้ที่ปลูก ได้แก่ สะเดาเทียม ต้นประ ยางนา ต้นหว้า รวม 750 ต้น และได้แจกจ่ายกล้าไม้ให้แก่ประชาชนในท้องที่ ทั้งนี้ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเข้มงวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด