• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อุทยาน​ฯ หาดเจ้าไหม สำรวจติดตามเก็บข้อมูลพื้นฐานสังคมพืช ป่าชายเลนคลองไหโล๊ะ

วันที่ 27 เมษายน​ 2565​ นายพริษฐ์ นราสฤษฏ์กุล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม เปิดเผย​ว่า​ เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 3 จังหวัดตรัง สำรวจติดตามสังคมพืชแปลงถาวรป่าชายเลนบริเวณคลองไหโล๊ะ ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยสังคมพืชที่ขึ้นอยู่บริเวณริมชายฝั่งทะเลที่มีกระแสน้ำขึ้นลงอยู่เสมอ และน้ำมีความเค็มสูง ในบางพื้นที่ยังมีลมพัดแรงและแสงแดดจัด พันธุ์ไม้ที่ขึ้นอยู่ในป่าประเภทนี้จึงเป็นไม้ที่เจริญเติบโตภายใต้สภาวะแวดล้อมที่แตกต่างไปจากสังคมพืชชนิดอื่น สังคมพืชและความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ไม้ป่าชายเลน เป็นข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญเพื่อนำไปใช้ในการวางแผนการจัดการทรัพยากรป่าชายเลน

โดยในการสำรวจทรัพยากรป่าชายเลนครั้งนี้ อาศัยการวางแปลงตัวอย่างสำหรับประเมินหาชนิดพันธุ์ ความหนาแน่น ความเติบโต ค่าดัชนีความสำคัญของพันธ์ไม้ป่าชายเลน การปรับตัวที่เห็นได้ชัดในสังคมพืชบริเวณป่าชายเลน คือ การมีรากค้ำจุน เนื่องจากดินป่าชายเลนเป็นดินเลนอ่อน และรากหายใจเนื่องจากใต้ผิวดินลงไปมีอากาศไม่เพียงพอใบของไม้ป่าชาย เลนมีลักษณะพิเศษคือมีต่อมขับเกลือ ใบอวบน้ำ แผ่นใบเป็นมัน และมีปากใบ ที่ผิวใบด้านล่าง มี ผลงอกขณะที่ยังอยู่บนต้น ซึ่งผลเหล่านี้หลังจากที่หลุดจากต้นแม่ลงมาสู่พื้นดินแล้วจะทำให้ สามารถเจริญเติบโตทางความสูงได้อย่างรวดเร็ว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด