• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ณ พระตำหนักธงน้อย จังหวัดน่าน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด