• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ขสป.อุ้มผาง ร่วมกับ WWF สำรวจติดตั้งกล้องดักถ่ายภาพเสือโคร่ง และสัตว์ป่าในพื้นที่

วันที่ 26 เมษายน​ 2565 นายอำนาจ  ฟองชัย หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง เปิดเผย​ว่า เจ้าหน้าที่​เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางออกปฏิบัติงานลาดตระเวนป้องกันและปราบปรามฯ ด้วยระบบการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (Smart Patrol) ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อป้องกันการลักลอบล่าสัตว์ป่า การบุกรุกแผ้วถาง และร่วมกับเจ้าหน้าที่​จากองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF)​ สำรวจและติดตั้งกล้องดักถ่ายภาพเสือโคร่ง และสัตว์ป่าอื่นๆ ในพื้นที่

เสือโคร่งมีจำนวนประชากรลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ยังมีกรณีศึกษาที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จในการอนุรักษ์เสือโคร่ง และการกระจายพันธุ์ของเสือโคร่งจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งไปยังพื้นที่ป่าใกล้เคียง เช่น อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง เป็นต้น ถือเป็นความสำเร็จของการมีผืนป่าขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกัน ตลอดจนมีระบบงานป้องกันและการจัดการพื้นที่ที่เข้มแข็ง

กองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (อังกฤษ: World Wide Fund for Nature – WWF) เป็นองค์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ โดยยับยั้งการทำลายสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนให้มนุษย์อยู่ร่วมกับธรรมชาติ และใช้พลังงานทดแทน ปัจจุบันเน้นการทำงานในด้าน ป่าไม้ ระบบนิเวศวิทยาของพื้นน้ำ มหาสมุทรรวมทั้งชายฝั่งทะเล สัตว์ใกล้สูญพันธุ์ การบำบัดสารพิษที่เกิดจากสารเคมี องค์การแห่งนี้เป็นองค์กรอนุรักษ์อิสระใหญ่ที่สุดในโลก ที่มีผู้สนับสนุนมากกว่า 5 ล้านรายจากทั่วโลก ดำเนินโครงการอนุรักษ์ต่างๆ 12,000 โครงการ ใน 153 ประเทศ องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลมีสถานะเป็นมูลนิธิ ใน ค.ศ. 2010 ได้เกิดกองทุนที่มาจากเงินทุนของประชาชนรวมถึงการยกมรดกให้ที่ 57 เปอร์เซ็นต์ และ 17 เปอร์เซ็นต์จากแหล่งรัฐบาล (เช่น ธนาคารโลก, กระทรวงการพัฒนาระหว่างประเทศ, องค์การบริหารวิเทศกิจแห่งสหรัฐอเมริกา) และ 11 เปอร์เซ็นต์จากสถาบันการเงินต่างๆ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด