• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อุทยานฯ ออบขาน ตรวจเข้มห้ามเครื่องดื่มแอลกอฮฮอล์เข้า เปิดจุดรับฝากขากลับให้รับคืน

วันที่ 13 เมษายน 2565 นางสาวนิภาพร ไพศาล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติออบขาน จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 อุทยานแห่งชาติออบขานได้เปิดให้บริการนักท่องเที่ยวตามปกติ และคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเป็นจำนวนมาก วันละไม่น้อยกว่า 1,000 คน โดย ทางอุทยานฯ ได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวที่ปลอดภัย ภายใต้มาตรการท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal)

โดยให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยทบทวนการฝึกซ้อมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) และการกู้ภัยทางน้ำ พร้อมจัดเตรียมอุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัยให้พร้อมใช้งาน จัดให้มีจุดตรวจวัดอุณหภูมิ และเจลแอลกอฮอล์ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการลดการแพร่เชื้อ Covid-19 บริเวณด่านตรวจ และจุดบริการอื่นๆ เช่น ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว และร้านอาหาร ตรวจค้นเพื่องดการนำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮฮอล์บริเวณด่านตรวจ และจัดเจ้าหน้าที่สุ่มตรวจบริเวณจุดท่องเที่ยว หากพบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จะให้นักท่องเที่ยวฝากไว้ที่ด่านตรวจ และสามารถรับคืนได้ในตอนขากลับ ติดป้ายประชาสัมพันธ์ และขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวงดนำพลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง โดยมีถุงผ้าให้ยืมใช้แทนถุงพลาสติกบริเวณด่านตรวจ รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่คอยให้การช่วยเหลือนักท่องเที่ยว พร้อมการประชาสัมพันธ์ทั้งภาษาไทย ภาษาไทยใหญ่ และภาษาชนเผ่า เช่น ม้ง และปกาเกอะญอ (กะเหรี่ยง)

สำหรับแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของอุทยานแห่งชาติออบขาน คือ “ออบขาน” ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ มีลักษณะเป็นโกรกธารแม่น้ำขานไหลผ่านช่องแคบที่ขนาบข้างด้วยหน้าผาสูงชัน ลักษณะดังกล่าวเกิดจากการยกตัวของเปลือกโลกเมื่อหลายล้านปีก่อน ผ่านการกัดเซาะโดยกระแสน้ำทำให้หินสองฝั่งลำน้ำมีรูปร่างสวยงามแปลกตา พื้นที่ใต้ออบขานลงมามีสภาพเป็นลำธารกว้างและตื้น สองฝั่งลำน้ำมีหาดทรายขาว และร่มรื่น จึงทำให้มีนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาประกอบกิจกรรมท่องเที่ยวได้แก่ การเดินศึกษาธรรมชาติ กางเต็นท์พักแรม และเล่นน้ำเพื่อคลายร้อนโดยเฉพาะเทศกาลสงกรานต์ โดยในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวประมาณ 50,000 – 60,000 คน/ปี และในช่วงเทศกาลสงกรานต์ มีนักท่องเที่ยวสูงสุดถึง 4,000 คน/วัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด