• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานแห่งชาติฯ สืบสานวัฒนธรรมไทย สรงน้ำพระ ขอพร เทศกาลสงกรานต์แบบวิถีใหม่

วันที่ 12 เมษายน 2565 นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วย นายทรงธรรม สุขสว่าง ผู้ทรงคุณวุฒิกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายประกิต วงศ์ศรีวัฒนกุลนายสมหวัง เรืองนิวัติศัย นางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ รองอธิบดีฯ นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สรงน้ำพระและขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2565 เพื่อความเป็นสิริมงคล และสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย ณ ลานชั้น 1 อาคารสืบ นาคะเสถียร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช


นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา กล่าวว่า เทศกาลสงกรานต์ ถือเป็นประเพณีที่แสดงให้เห็นถึงความรัก ความสามัคคีกลมเกลียวกันของทุกคนได้อย่างชัดเจน ซึ่งการที่ได้มาร่วมกันสรงน้ำพระเนื่องในวันสงกรานต์หรือวันปีใหม่ของไทยถือเป็นการสืบสานประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป และด้วยสถานการณ์ปัจจุบันยังมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ยังส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน แต่เจ้าหน้าที่ทุกท่านก็ยังปฏิบัติงานด้วยความมานะอุตสาหะตลอดมาความสำเร็จของกรมอุทยานแห่งชาติฯ ล้วนเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของทุกท่าน ขอขอบคุณและเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านปราศจากโรคภัย เดินทางช่วงสงกรานต์อย่างปลอดภัย และมีความสุขกับครอบครัว พบเจอแต่สิ่งที่ดี ๆ ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน สมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด