• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานแห่งชาติฯ เผยเดือนมกราคม 65 เก็บกู้กับดักสัตว์ป่าทั่วประเทศเกือบ 2,500 ชิ้น

วันที่ 7 เมษายน 2565 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดย สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ หยุดกับดักสัตว์ป่า มหันตภัยทำร้ายชีวิต เพื่อให้สัตว์ป่าสามารถดำรงชีวิตได้อย่างปลอดภัยในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เพื่อให้พื้นที่นั้นเป็นพื้นที่ปลอดกับดักสัตว์ป่า โดยข้อมูลสรุปประจำเดือนมกราคม 2565 ที่ผ่านมา พบว่ามีการเก็บกู้กับดักสัตว์ป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศจำนวนมากถึง 2,498 ชิ้น โดยพบในหน่วยงานพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 127 แห่ง แบ่งเป็น เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 31 แห่ง เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 12 แห่ง อุทยานแห่งชาติ 78 แห่ง และอื่น ๆ 78 แห่ง

โดยแบ่งกับดักออกได้เป็น 9 ประเภท ด้วยกัน ได้แก่ บ่วง/แร้วเชือก  1,145 ชิ้น คิดเป็นร้อยละ 45.84 % บ่วง/ แร้วสลิง 860 ชิ้น คิดเป็นร้อยละ 34.43% ปืนผูก 6 ชิ้น คิดเป็นร้อยละ 0.24% กรงดักสัตว์ 71 ชิ้น คิดเป็นร้อยละ 2.84 % ฟันเหล็ก 239 ชิ้น คิดเป็นร้อยละ 9.57 % ตาข่ายดักนก 42 ชิ้น คิดเป็นร้อยละ 1.68 % อุปกรณ์ดักปลา 25 ชิ้น คิดเป็นร้อยละ 1.00% ตะปูตอกแผ่นไม้ 70 ชิ้น คิดเป็นร้อยละ 2.80% และอื่น ๆ 40 ชิ้น คิดเป็นร้อยละ 1.60%

จากผลจากการค้นหาเก็บกู้กับดักสัตว์ป่าในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศ พบว่ากับดักประเภท บ่วงแร้ว เชือก พบได้มากที่สุด ตามด้วย บ่วงแร้วสลิง และกับดักฟันเหล็ก ซึ่งขณะที่เก็บกู้กับดักนั้นยังพบสัตว์ป่าทั้งที่ยังมีชีวิตและเสียชีวิตแล้วติดกับดักอยู่ เช่นหมูป่า นกยางไฟ นกฮูก และนกเปล้า เป็นต้น ทางเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการช่วยเหลือสัตว์ป่าเหล่านั้นโดยการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ ส่วนตัวที่ตายก็ทำการฝั่งกลบเป็นที่เรียบร้อย ทั้งนี้หากพบเห็นการกระทำผิดด้านป่าไม้ สัตว์ป่า สามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วน 1362 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด