• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สบอ.5 (นครศรีธรรมราช) เตรียมพร้อมแก้ปัญหาภัยแล้ง เฝ้าระวังไฟป่าพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง

วันที่ 5 เมษายน 2565 นายสุพจน์ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช) พร้อมด้วย นายประชัน มีบุญ ผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ นายวิกรานต์ ทั่วด้าว ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า เข้าร่วมการประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2565 กรณีป่าพรุควนเคร็ง โดยมี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายสนั่น สนธิเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายชัยสิทธิ์ ตระกูลศิริพาณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม  ณ สถานีควบคุมไฟป่าพรุควนเคร็ง ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้บรรยายสรุปสถานการณ์ไฟไหม้ป่าพรุควนเคร็ง และการเตรียมความพร้อมในการป้องกันการเกิดไฟป่าในพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับหน่วยงานปฏิบัติในพื้นที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งร่วมบินตรวจสอบสภาพพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง บริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบ่อล้อ และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด